După 30 de ani de administrație PSD, județul Ialomița se găsește într-o situație extrem de gravă în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației. Potrivit unui raport al DSV Ialomița, probabil ușor cosmetizat ca să nu deranjeze la Partid, peste 80% din sistemele publice de alimentare cu apă din județ nu au autorizații sanitare de funcționare valabile. Unele nu au deloc, iar altele., cele mai multe, nu au vize pe autorizații de ani de zile.

Situația este prezentată în raportul privind calitatea apei pentru anul 2018 întocmit de Direcția de Sănătate Publică Ialomița. În ciuda acestor deficiențe grave măsurile lipsesc cu desăvârșire, autoritățile asistând impasibile dezastrul ce poate produce îmbolnăviri în masă.

Probabil că ștăbărimea politică ialomițeană consideră că populația se protejează neconsumând apă contaminată. Dar realitatea ne arată că în mediul rural, din cauza puterii de cumpărare reduse, oamenii beau apă din tot felul de surse necontrolate, surse despre care DSP habar nu are că există.

Dezastrul în cifre

În județul Ialomița funcționează 61 de sisteme de alimentare cu apă. Șase dintre acestea  deservesc mai mult de 5000 de locuitori și furnizează peste 15.653 de m3 de apă/an, pentru 121.383 de persoane. Restul de 55 de sisteme deservesc 92.623 de cetățeni cărora le asigură o cantitate medie de 9.975 m3/an.

Din cele 61 de sisteme publice de alimentare cu apă, 49 nu au autorizații sanitare de funcționare sau nu au vize pe autorizații în cazul în care le dețin. Dintre sistemele de alimentare din mediul rural 11 nu dețin stații de tratare a apei iar 6 dintre cazuri, deși există stații de tratare, acestea nu sunt funcționale și, prin urmare, nu sunt monitorizate. Situația se prezintă astfel:

Localități fără stație tratare sau stație nefuncțională/nemonitorizată- 19 Perieți(fără stație), Stejaru, Păltinișu, Fundata, Misleanu, Miloșești, Tovărășia, Nicolești, Bucu, Cocora, Ghe Lazăr (fără stație tratare), Albești(fără stație tratare), Buești (fără stație tratare), Gheorghe Doja, Movila (fără stație tratare), Coșereni, Gârbovi(fără stație tratare), Ion Roată(fără stație tratare), Maia

Localități fără autorizații sanitare de funcționare pentru sistemele de alimentare cu apă sau fără autorizații vizate- 13 Valea Măcrișului, Stelnica, Sinești, Bordușani, Reviga, Crunți, Ograda, Amara, Slobozia, Scânteia, Iazu, Ciulnița, Mărculești

Apă cu fecale, la liber!

Potrivit monitorizărilor de audit ale DSP Ialomița, în 31 de localități din cele 61 care au sisteme de alimentare cu apă s-a constatat poluare cu E coli și Enterococi (streptococi fecali!). Dacă ne raportăm la numărul total de cetățeni deserviți de sistemele publice de alimentare cu apă, care este de aproximativ 214.000, rezultă că jumătate dintre ei, adică 100.000, utilizează apă contaminată cu poluanți organici fecaloizi. Situația localităților în care apa este poluată cu fecale se prezintă astfel:

Localități în care apa are enterococi sau E.Coli- 31

Albești, Balaciu, Buești, Broșteni, Ciochina, Ciulnița, Coșereni, Crunți, Dridu, Dridu Sânagov, Făcăeni, Fundata, Gh Doja, Grivița (10 probe), Ion Roată, Maia, Misleanu (5 probe), M. Kogălniceanu, Movila, Ograda, Perieți, Progresu, Reviga, Rași, Smirna, Sudiți, Sălcioara, Sărățeni (13 probe!), Stejaru(7 probe), Săveni.

Calitatea proastă a apei din județ se datorează poluării istorice intensive a stratelor acvifere de adâncime. În multe localități au fost forate puțuri de adâncime fără autorizații, forajele fiind executate fără izolarea stratelor geologice. Acest mod de lucru a condus la contaminarea masivă a acviferelor sub presiune cu scurgerile de suprafață și cu apa poluată din acviferele de suprafață.

Relevant este că multe captări de apă utilizate pentru alimentarea populației nu au autorizații de mediu și nici autorizații de gospodărire a apelor.Ca atare nimeni nu verifică modul în care aceste foraje sunt exploatate și nici respectarea procesor tehnologice de către cei care le exploatează.

Lege fără colți

Sancțiunile pentru distribuitorii de apă care încalcă legea 458/2002 privind calitatea apei potabile sunt cuprinse în HG 857/2011 care stabilește şi sancționează contravențiile la normele din domeniul sănătății publice. Prevederile actului normativ sunt de-a dreptul un stimulent pentru încălcarea legii:

Art 3

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

  1. a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform reglementărilor legale în vigoare;

Articolul 7

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:

  1. p) neefectuarea monitorizării surselor care asigură apă potabilă în mediul rural exploatate în sistem local prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator la intervalul decis de către autoritatea de sănătate publică județeană.
  2. f) neasigurarea finanţării monitorizării de audit al calităţii apei potabile de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă;
  3. g) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile;

 

Articolul precedentUnirea Slobozia câştigă chinuit pe teren propriu cu SC Popeşti Leordeni
Articolul următorLiber la crescut porci în localitatea preotului-porcar care avea 17 porci nedeclaraţi în bătătură