Victor Moraru, președinte CJ Ialomița

La conferința de presă de ieri, președintele CJ Ialomița Moraru V. a ținut un discurs halucinant despre „sistemul mafiot din PSD care vrea să schimbe managerul spitalului Slobozia”. Într-un delir din care lipsea doar decorul unui spital de nebuni, numitul Moraru a evocat un sistem mafiot care ar alimenta presa, o mică parte a ei pentru că restul cântă pe bani plătiți de la bodega lui, ca să denigreze activitatea pupilei din fruntea spitalului. Că Moraru vorbește despre funie în casa spânzuratului nu-i o noutate. De data asta însă, delirul său paranoid a întrecut orice limită.

Mafia PSD contra cinstitului de la Amara

Discursul paranoic al lui Moraru a făcut referire la colegi din PSD, presă și un sistem mafiot neidentificat, care ar avea intenția să îl deconecteze pe el de la conducta cu bani a spitalului:

Atrag atenția unor colegi din PSD, unei părți a presei, destul de mică, și sistemului mafiot, care dorește să reia administrarea spitalului de urgență Slobozia că eu, cât depinde de mine, nu o să cedez acestor presiuni și îi rog să fie foarte atenți și sper să audă și instituțiile care se ocupă cu monitorizările, că lupta aceasta de doi ani de zile, dorința de a demola un sistem de sănătate, de a relua acest sistem mafiot, conducerea spitalului, câtă vreme sunt eu aici, sută la sută nu se va întâmpla. Așa că este bine să fim foarte atenți la ceea ce urmează pentru că eu nu voi ceda. Și spun asta în cunoștință de cauză și cu suficiente probe. … Există presiuni foarte mari să o schimb pe doamna Iancu. Sunt presiuni să schimb acolo unde există interese financiare. Eu nu o să fac așa ceva. (…) Inclusiv din PSD. Se dorește de mult treaba aceasta, dar eu încerc să îmi fac treaba și mă raportez la instituțiile în coordonarea C.J. (…) Eu nu voi proceda altfel decât este prevăzut în lege, pe criterii normale, pe principii sănătoase și nu pentru interesele unora care nu mai sunt racordați la robinetele Spitalului de Urgență Slobozia

Că există și acum indivizi mufați la conducta cu bani de la Spitalul Județean Slobozia o demonstrează secretizarea contractelor de achiziții publice petrecută sub ochii sau sub oblăduirea lui Moraru. De mai bine de doi ani, acea mică parte a presei pe care Moraru o avertiza, cere insistent publicarea contractelor de achiziții pe site. Abia după doi ani există pe site-ul spitalului liste cu aceste contracte dar Iancu refuză să le pună la dispoziție consilierului județean Dragoș Soare, care le-a cerut cu adresă scrisă. Realitateadeialomita.net a dezvăluit achizițiile supraevaluate a paturilor de spital aici. A fost doar o mică parte din matrapazlâcurile petrecut în achizițiile publice de la spital, pe care Moraru n-a avut curiozitatea să le verifice. A plătit în schimb anual bani din buget pentru a acoperi deficite de aproape 3 milioane de lei pe care managementul „performant” al lui Iancu îl generează an de an.

 Există niște criterii de evaluare, doamna a fost evaluată, de către instituția C.J.

Moraru susține că CJI a evaluat activitatea lui Iancu. Probabil că înțeleptul de la Amara consideră evaluarea protejatei sale este atunci când cei doi stau la bârfă la biroul prezidențial. Potrivit OMS 112/2007, evaluarea activității managerului se face anual, de către o comisie numită prin act administrativ de președintele CJI. Ordinul prevede câteva finețuri, după cum urmează:

 Evaluarea anuală a activității managerului de spital public și/sau reevaluarea în condițiile art. 4 se fac de comisii de evaluare formate din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie.

(2) În vederea realizării evaluării anuale a activității managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

  1. a) copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta;
  2. b) documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:

(i) statul de funcții pe anul evaluat, aprobat conform legii;

(ii) situația financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», completate în conformitate cu statul de funcții aprobat al unității, centralizatorul activității spitalului – cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecții interioare din spital»);

  1. c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;
  2. d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității unității și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea și corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;
  3. e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2.

La nivelul CJI această comisie nu există, iar activitatea managerului Iancu nu a fost evaluată niciodată așa cum cere actul normativ din care tocmai am citat. Pentru că la CJ legea e Moraru, d-aia.

Mafia din PSD sau Codrin Ștefănescu?

Cuprins de delir, Moraru a invocat presiuni de la mafia din partid, vreo câțiva nenominalizați, care ar vrea altă conducere la spital ca să fure din banii poporului:

Sunt presiuni să schimb acolo unde există interese financiare. Eu nu o să fac așa ceva. (…) Inclusiv din PSD. Se dorește de mult treaba aceasta, dar eu încerc să îmi fac treaba și mă raportez la instituțiile în coordonarea C.J. (…) Eu nu voi proceda altfel decât este prevăzut în lege, pe criterii normale, pe principii sănătoase și nu pentru interesele unora care nu mai sunt racordați la robinetele Spitalului de Urgență Slobozia

Surse din PSD întreabă dacă nu cumva mafia aia cu interese la Spitalul Slobozia este reprezentată de Doctorul în Drept Vasile Zamfir, susținut la telefon de Codrin Ștefănescu. Același Codrin Ștefănescu pe care Moraru îl suna zilnic în perioada alegerilor interne de la PSD pentru a-i pune pe primari să vorbească pe speaker despre cât de mult îl susțin ei pe el! Asta o fi mafia, Morarule? Întrebăm pentru niște prieteni cum mama dracului se face că l-ai păstrat pe Zamfir la spital ca jurist, deși omul a ieșit din beciurile DNA după ce s-a făcut denunțător și a predat niște înregistrări cu diverse matrapazlâcuri ale unor șmecheri politici? Cumva, măi Morarule, apari și tu prin niște înregistrări?

Președintele PSD Ialomița, Marian Pavel, s-a abținut de la comentarii în legătură cu afirmațiile lui Moraru. El a declarat că PSD nu va fi niciodată de acord ca Vasile Zamfir să ocupe funcția de manager și că nu înțelege de unde agitația președintelui CJI din moment ce numirea noului manager este în pixul lui. Pavel ne-a declarat că va reveni pe subiect după ce va analiza acuzațiile lui Moraru în interiorul organelor de conducere ale PSD.

  1. Înțelegem că Moraru se laudă că în raportul din audit al Camerei de Conturi Ialomița realizat anul trecut a dispărut mențiunea privind salariul ilegal acordat lui Iancu. Dacă lucrurile stau așa, vom explica cu prima ocazie de ce s-a întâmplat această golănie și ce persoană din conducerea instituției s-a furajat intens cu bănet de la spital.