Casa Județeană de Pensii Ialomița a angajat pe postul de medic primar  expertiză a capacității de muncă la Cabinetul Urziceni o persoană aflată în executarea unei pedepse pentru luare de mită.

Doctorul Mariana Soare, fost medic la Casa de Pensii Călărași, condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare, a obținut postul fără probleme în urma unui concurs organizat în luna august. Dosarul i-a fost acceptat deși nu îndeplinea condițiile de angajare prevăzute de HG 286/2011, care stabilește criteriile pentru ocuparea unui post în aparatul bugetar plătit din fonduri publice.

Cazierul cât casa, invizibil pentru CJP Ialomița

Potrivit condițiilor pentru înscrierea la concursul pentru postul de medic primar expertiză medicală, candidații erau obligați să atașeze la dosar cazierul judiciar. Candidatul declarat admis, medicul Soare Mariana, se aflat în executarea unei pedepse de doi de închisoare cu suspendare.

Pe data 20 august 2015, dr Soare Mariana a fost surprinsă în flagrant în timp ce primea mită de la pacienți pentru avizarea unor dosare de pensionare. Prima sentință de condamnare a fost pronunțată de Tribunalul Călărași:

În baza art. 289 alin. 1 C.p. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000R, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p. condamnă pe inculpata Soare Mariana la 2 ani închisoare şi interzicerea pe 1 an a exercitării drepturilor prev. de art 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. ( 17 acte materiale). În baza art. 91 C. pen. dispune cu privire la inculpata Soare Mariana suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. p. impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să urmeze frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei sector 2 Bucureşti pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.p deduce din pedeapsa aplicată inculpatei Soare Mariana, durata reţinerii de 24 de ore,de la data de 20.08.2015, ora 17,05 până la data de 21.08.2015, orele 17, 05 În baza art. 289 alin. 3 C.p. dispune confiscarea de la inculpata Soare Mariana a sumei de 1310 lei reprezentând contravaloarea sumelor de bani primite de inculpată în perioada iunie—20.08.2015, precum şi unui pachet de cafea Jacobs de 250 gr., aflat la camera corpuri delicte a Tribunalului Călăraşi( 17 acte materiale). Ia act de faptul că suma de 600 lei este consemnată la CEC BANK – Sucursala Călăraşi conform chitanţei nr. 3656430/1, aflata la fila. 305 vol. 1 u.p., în baza procesului verbal întocmit la data de 17.09.2015 de procurorul de caz, aflat la filele 307.308 vol.1 u.p., sumă ridicată de la inculpată în urma flagrantului. (Hotarâre  104/2017  20.10.2017 – Tribunalul Călărași dosar 2067/116/2015)

În mai 2018, Curtea de Apel București respinge recursul înaintat de Soare:

În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărașii șii inculpata SOARE MARIANA împotriva sentinției penale nr. 104/20.10.2017 a Tribunalului Călărașii. În baza art. 275 al. 2 C.pr.pen. obligă pe apelanta – inculpată la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 23 mai 2018. (Document:Hotărâre  725/2018  23.05.2018).

În ciuda acestui „palmares”, Soare trece de selecția de dosare ca prin brânză și se prezintă la concurs. Pe 6 august 2019, pe site-ul CJP Ialomița este postată o fițuică nesemnată care o anunță pe Soare drept câștigătoare.

Candidatul câștigător anunțat pe o hârtie nesemnată

Pentru Soare mumă, pentru restul ciumă

În aceeași perioadă, CJP Ialomița organizează un concurs pentru ocuparea postului de referent IA la Compartimentul Expertiză Medicală – Cabinet Urziceni. Una dintre candidate este respinsă la selecția dosarelor pentru același motiv pentru care și Soare ar fi trebuit respinsă.

Candidata este informată că nu îndeplinește condițiile stipulate la articolul 3 din Regulamentul aprobat prin HG 286/2011, care stabilește criteriile de ocupare a funcției. Adică, doamna în cauză avea o condamnare ca și doctorul Soare și nu se reabilitase. Dacă decizia comisiei de evaluare este corectă, cum a fost atunci admisă condamnata de la Călărași care se află în executarea pedepsei?

Potrivit  legii, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune. Deci doamna Soare nu se putea afla în această situație decât în 2023. Funcționarii CJP Ialomița au dovedit că știu foarte bine legea în cazul concursului pentru funcția de referent. Nu și în cazul doctorului Soare.

Directorul Voicu are avizul juriștilor!

Directorul CJ P Ialomița, Voicu Daniel,  este convins că angajarea doctorului Soare este perfect legală:

Am avizul juriștilor și îmi asum răspunderea. Am convingerea că nu am făcut nimic greșit.”

El invocă prevederi din dispozitivul hotărârii de condamnare a doctorului Soare, care nu prevede o interdicție de ocupare a unei funcții contractuale. Prevederile articolului 3 punctul g din Regulamentul aprobat prin HG 286/2011  sunt însă foarte clare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dar dacă dl director Voicu și-a asumat răspunderea, probabil că acest act normativ nu se mai aplică!

 

Articolul precedentHaos în colectarea gunoiului în Fetești: jumătate din cantitate ajunge oriunde numai la groapa de gunoi nu!
Articolul următorPrimăria Slobozia toarnă asfalt în locul constructorului parcării subterane