Depozitul de deșeuri menajere de la Slobozia, autorizat ilegal

În Ialomița, cetățenii și autoritățile locale sunt la cheremul unui operator privat care gestionează singurul depozit de deșeuri menajere.

În lipsa unui contract de delegare a gestiunii serviciului de depozitare și a unei licențe de operare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Servicii Comunitare de utilități publice (ANRSC), SC Vivani Salubritate SA stabilește tarifele după cum are chef. Recent, Agenția Pentru Protecția Mediului Ialomița a emis ilegal o nouă autorizație de mediu pentru construirea unei noi celule de depozitare în depozitul de deșeuri menajere.

Depozitul zonal de deșeuri menajere de la Slobozia

a fost construit în anul 2004 de către operatorul privat SC Vivani Salubritate SA, pe un teren care-i aparține. La vremea respectivă era unul dintre puținele depozite conforme din România. Vivani a avut un contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, contract încheiat cu Primăria Slobozia până în 2014. După acest an Vivani a operat depozitul Zonal de deșeuri fără ca vreo autoritate să-i delege gestiunea acestui serviciu și fără să dețină licență de operator, așa cum prevede art. 22 aliniatul 2 din Lega 101/2006 privind salubrizarea localităților. Potrivit acestei prevederi, operatorii din domeniul salubrizării localităților își desfășoară activitatea doar pe baza licenței de operator și a contractului de delegare. Iar aceste condiții sunt aplicabile tuturor operatorilor, indiferent de forma de proprietate și natura capitalului.

Consiliul Concurenței explică

rațiunea pentru care operatorii de salubritate sunt obligați să dețină aceste documente. Într-un răspuns dat unei solicitări formulate de Primăria Slobozia față de creșterile de tarife impuse de Vivani, Consiliul Concurenței a explicat că: „….activitățile specifice serviciului de salubrizare sunt desfășurate în regim de monopol reglementat, fiind acordate drepturi exclusive operatorilor serviciilor de salubritate pe durata contractului de  atribuire a gestiunii delegate”. În acest context autoritățile locale sunt singurele în măsură să aprobe tarifele operatorilor pentru serviciile din sfera salubrizării localităților, inclusiv pentru serviciile de depozitare. Ultimul tarif de depozitare aprobat pentru Vivani Salubritate datează din septembrie 2004, aprobarea fiind dată de Consiliul Local Slobozia.

Circul autorizațiilor eliberate ilegal

începe în mai 2017, când APM Ialomița reînnoiește autorizația integrată de mediu pentru depozitul zonal de deșeuri menajere operat de Vivani. Apoi, în iunie 2018, APM mai emite o autorizație de mediu pentru construirea unei noi celule pentru depozitarea deșeurilor menajere.

În ambele situații autorizațiile au fost eliberate ilegal. În conformitate cu prevederile art. 13 aliniatul 5, litera (e) din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, depozitele nu pot fi autorizate în lipsa licenței de operare eliberată de ANRSC pentru operatorul depozitului.

Deși, Vivani Salubritate, societate intrată în 2014 în insolvență, nu a putut prezenta licența de operator, APM Ialomița i-a eliberat autorizații de mediu. Ilegal și de două ori în mai puțin de un an.

La APM Ialomița legea este facultativă

atunci când vine vorba de Vivani Salubritate. În procedura de emiterii autorizație pentru extinderea depozitului de deșeuri a fost depusă o contestație, care viza lipsa licenței ANRSC a operatorului Vivani. După două luni și după ce a eliberat autorizația, APM a răspuns contestației cu o adresă uluitoare pe care o reproducem în galeria foto.

Citând o adresă ANRSC, Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița consideră că HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice se bat cap în cap.

Mizând pe citatul din adresa ANRSC, în care instituția se deroba de competența de a emite licență de operator pentru Vivani, AMP se transformă în legiuitor, abrogă hotărârea de guvern din condei și emite autorizația de mediu. Scurt și la obiect.

Puțină atenție merită și citatul din presupusa adresă emisă de ANRSC. Mai exact concluzia, care este de-a dreptul scandaloasă. Invocând faptul că depozitul aparține unei firme private, ANRSC spune că nu este abilitată să acorde licență de operare.

Minciuna fenomenală emisă relaxat de ANRSC sau APM este demontabilă 

cu un document oficial emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, forul tutelar al ANRSC. În octombrie 2017, răspunzând unei interpelări a senatorului PMP Gabi Ionașcu, Ministerul Dezvoltării Regionale afirma că Vivani a primit o licență de operare de la ANRSC . La data de 6 aprilie 2016  ANRSC a eliberat licență de clasa 1 cu numărul 3650.(vezi galeria foto)

Licența era valabilă pentru 12 luni și era destinată doar pentru participarea la proceduri de delegare. Adică, în baza acestui act, compania nu putea opera. În 2017 Vivani a depus o nouă solicitare pentru obținerea licenței, documentația fiind respinsă. Ne întrebăm cu a acordat licența în 2016.

ANRSC a încălcat legea. Mai exact, potrivit art. 14 litera (a) din HG 745 din 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice licența de operator nu se poate acorda dacă împotriva operatorului s-a instituit procedura falimentului sau reorganizării judiciare. Și ce să vezi? Din iunie 2014 Vivani se află în insolvență! 

Implicațiile și complicațiile

acestui scandal sunt multe. Județul Ialomița este dependent de depozitul zonal operat ilegal de Vivani. Alternativele în cazul închiderii acestui depozit sunt depozitele din Călăraș sau Ploiești, unde nu există garanția că s-ar putea depozita deșeuri din tot județul.

Încă din 2014, de la intrarea în insolvență a proprietarului depozitului, Consiliul Județean ar fi trebuit să vină cu o soluție de rezervă. Ea nu a existat atunci, nu există nici acum și, potrivit Planului Național de Gestiune a Deșeurilor, nu va exista nici în viitor. Ialomița este unul din cele trei județe din România care nu deține un sistem integrat de managementul deșeurilor. Ialomița a raportat fals închiderea gropilor de gunoi neconforme.

În județ există câteva zeci de astfel de gropi care sunt utilizare și acum sub nasul Gărzii de Mediu. Există comunități care au implementat proiecte europene pentru înființarea unor servicii de gestiune a deșeurilor. Cu câte o gunoieră și 3 salariați la 6-8 comune, deșeurile colectate sporadic ajung în câmp sau sunt depozitate la gropile neconforme.

Există și o justificare pentru care legea este călcată în picioare de la nivel de guvern în jos în această speță.

Fiind în insolvență, firma Vivani nu poate primi licență de operare și nici contract de delegare a serviciului de depozitare. Dacă activitatea ilegală este închisă, Ialomița rămâne cu zeci de tone de gunoi în stradă. Așa că, în numele unui ideal măreț, se minte, se închid ochii și se încalcă legea.

Un singur lucru nu iau în calcul autoritățile. Ce se întâmplă dacă, într-o bună zi, patronul maghiar al SC Vivani Salubritate SA își ia calabalâcul și lasă firma să intre în lichidare? Nici măcar nu credem că și-au pus problema.

Articolul precedentSlobozia va avea o sală polivalentă cu 2224 de locuri
Articolul următorRata şomajului în luna iunie 2018