Mulți....

În ședința de ieri, Consiliul Local Slobozia a adoptat o hotărâre prin care interzice firmei Vivani să construiască o nouă celulă de depozitare a deșeurilor periculoase. În entuziasmul general cauzat de aproprierea alegerilor locale, consilierii au sărit gardul, părăsind incinta în care-i pune biblia lor, respectiv Lega 215/2001privind administrația publică locală.

Așa se face că, la votul de ieri, proiectul minune a primit 20 de voturi din 21 posibile. Singura abținere a venit din partea viceprimarului Gabi Mușat, înjurat astăzi pe rețelele de socializare doar pentru că n-a dorit să încalce legea.

Micii dumnezei de la Consiliul Local vs Legea

Proiectul minune care ar trebui să blocheze investiția firmei Vivani conține trei articole mari și late și o expunere de motive ineptă și plină de povestiri culese de pe internet de vreo 70 de pagini. Date științifice citate aiurea-n tramvai, hărți  de toate soiurile și acte normative abrogate și fără legătură cu obiectul hotărârii au fost maculatura care a stat la baza articolului prin care consilierii au hotărât, citez:

Se interzice construirea pe teritoriul Municipiului Slobozia a unei noi celule/depozit și/sau extindere celulă/depozit existent pentru depunerea deșeurilor periculoase și industriale toxice. (nr. ce or fi alea deșeuri toxice nu se știe).

Din expunerea de motive se înțelege clar că HCL este adresată direct firmei Vivani, cea care are în procedura de avizare extinderea depozitului de deșeuri periculoase pe care-l operează la Slobozia de mai bine de 10 ani. Prin această hotărâre, consilierii încearcă să împiedice această investiție altfel decât prin mijloacele legale pe care le au la îndemână, dar pe care nu le stăpânesc.

Aberația juridică adoptată cu votul majorității încalcă flagrant prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, care stipulează clar limita de inițiativă pe care o au consilierii:

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (articolul 36 din Legea 215)

Autorizarea, construirea și funcționarea depozitelor de deșeuri sunt reglementate, în principal, de Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG  349.2006 care reglementează depozitarea deșeurilor. Primăria emite certificat de urbanism și autorizație de construire după ce solicitantul a obținut toate avizele și autorizațiile impuse.

Singurele interdicții care ar putea fi impuse pentru construirea diferitelor obiective se pot include în Planul de Urbanism General și Planul de Urbanism Zonal, pe baza Regulamentului de Urbanism. Legea 50 privind construcțiile este cea care reglementează în domeniu, iar consiliile locale nu pot impune altfel de interdicții. Ca atare, HCL adoptată de consilieri în urale nu-i nimic altceva decât dovada că băieții și fetele care au ridicat mâna habar nu au de legea care le guvernează activitatea, deși s-au școlit pe banii comunității la Sinaia taman în studierea acestei lege. Poate n-ar fi rău să dea banii înapoi.

Camaradul Tudoran n-a vorbit. Dar a vorbit Mușat

Într-o postare patetică pe Facebook, inițiatoarea proiectului a evocat un pomelnic de „camarazi” care s-au umplut de ridicol aprobând un proiect complet ilegal. Printre luptători este amintit și Secretarul Municipiului, Tudoran Valentin, care n-a contrasemnat proiectul și care trebuie să își expună opinia față de legalitatea acestuia. În cadrul ședinței domnul secretat a tăcut. A vorbit în schimb viceprimarul Gabi Mușat, care a explicat că nu poate vota un proiect populist și ilegal :

Am văzut că am fost acuzat că aș avea nu știu ce fel de interese și că susțin sau am fost de acord cu depozitul de deșeuri. Este problema celor care aruncă astfel de acuzații pe care ar trebui să le și probeze la un moment dat. Eu nu susțin proiectul legat de extinderea depozitului de deșeuri. Abținerea mea este legată de faptul că noi, consilierii, nu se putem substitui legii. Nu este atribuția noastră de a interzice activități reglementate de lege și autorizate de alte instituții ale administrației centrale. Noi nu sunt mai presus de lege. Cine vrea să apeleze la demagogie și populism și să mintă oamenii, n-are decât s-o facă. Este foarte probabil ca proiectul să nu fie contrasemnat de secretarul municipiului, iar Prefectura, cel mai probabil, îl va ataca în instanță dacă cei care l-au votat nu-l vor retrage. În opinia mea este ilegal și eu nu pot să votez așa ceva.

Precedentul de la Năvodari

Decizia Civilă nr 63/CA a Curții de Apel Constanța s-a pronunțat în 2010 cu privire la un litigiu iscat la Năvădoari. Primăria a refuzat să emită autorizația de construire pentru un depozit de deșeuri periculoase, deși solicitantul a obținut toate avizele și autorizațiile impuse prin certificatul de urbanism. Motivul invocat de primar era acela că fusese adoptată o HCL de către CL Năvodari prin care se interzicea construirea depozitelor de deșeuri pe raza orașului. Argumentele din motivația judecătorilor, care obligă primăria să emită autorizația în ciuda acelei HCL,  întăresc afirmațiile viceprimarului Gabi Mușat:

   „Cum autorizatia de construire se emite potrivit art.7 alin.1 din L.50/1991 R., pe baza documentatiei depusa la autoritatile prevazute la art.4 – Primarul Orasului Navodari si cum reclamantul a depus odata cu cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire întreaga documentatie ceruta de lege, conform art.7 alin.9 din L.50/1991 se impunea a fi emisa, autorizatia fiind impusa de lege în sensul ca, daca sunt îndeplinite conditiile prevazute în lege, autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa o elibereze, neputând aprecia asupra oportunitatii acesteia. Astfel, reclamantul facând dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de L. 50/1991 privind emiterea autorizatiei de construire, refuzul Primarului Orasului Navodari de a emite acest act administrativ reprezinta o exercitare asupra unui drept de apreciere pe care legea nu îl recunoaste si procedând în acest fel, pârâtul a actionat cu exces de putere, în sensul dispozitiilor art.2 alin.1 lit.”m” din L.554/2004.

În continuarea motivării, se arată că:

În ce priveste sustinerea referitoare la impactul dramatic asupra mediului si starii de sanatate a locuitorilor orasului Navodari, nimic nu-l împiedica pe recurent si nu numai, ca la cea mai mica încalcare a normelor de securitate a acestora sa sesizeze organele legale pentru încetarea actiunilor vatamatoare”. O fi destul de clar?

Pentru că statul român, prin instituțiile sale, a refuzat să pună în aplicare hotărârea definitivă a Curții de Apel Constanța care obliga primăria să elibereze autorizația de construire, cauza a ajuns la CEDO. La dat de 17 martie 2015 CEDO a obligat statul la plata unor daune către investitori.

Oare de ce?

În loc să umble după cai morți pe Internet și să se joace cu noțiuni pe care nu le înțeleg și care le-ar putea vătăma inteligența, consilierii viteji care fac reglementări aberante după voia mușchilor lor ar trebui să răspundă la mai multe întrebări:

– De ce nu verifică/modifică planurile de urbanism ( PUZ și PUG) dacă au argumente să blocheze aceste tip de investiții în oraș?

– De ce nu verifică soldul contului în care se depune fondul de închidere al depozitului de deșeuri periculoase și în care se spune că s-au strâns doar vreo 900.000 de lei în 10 ani?

– De ce nu verifică modul în care s-a emis certificatul de  urbanism și dacă nu cumva în cartea funciară a imobilului deținut de Vivani există vreo interdicție de construire venită de la unul dintre creditori?

Sunt doar câteva întrebări la care consilierii războinici ar trebui să dea răspunsuri, dincolo de atitudinile populiste și replicile desprinse din telenovele de prost gust. Oare chiar vor să facă ceva sau vor doar locuri pe liste și voturi de la fraieri? E doar o întrebare.

 

Articolul precedentFraudă electorală la Manasia: Poliția încearcă să afle cine a votat în locul românului aflat în Spania
Articolul următorCod portocaliu de ploi în Ialomița. ISU a activat grupa operativă