Deși bugetul municipiului Slobozia este sită din cauza majorărilor salariale nesustenabile, primăria refuză să recupereze circa 1 milion de euro, bani alocați nelegal echipei de fotbal Unirea Slobozia.

Raportul de audit al Camerei de Conturi Ialomița a fost contestat fără succes în instanțe. De mai bine de 2 ani Primăria Slobozia refuză să face vreun demers pentru recuperarea banilor.

Deși, potrivit Legii 94/1992, funcționarii Camerei de Conturi aveau obligația să verifice modul de recuperare a prejudiciului stabilit în urma inspecției de audit și să facă sesizări penale în cazul în care nu s-au demarat proceduri de recuperare a sumelor, acest lucru nu s-a întâmplat.

O fentă previzibilă

Prin statutul aprobat în mai 2011, Federația Română de Fotbal a impus cluburilor sportive organizate ca entități de drept public să se reorganizeze în asociații de drept privat până la data de 1.07. 2012. Interdicția viza expres finanțarea activității sportive de performanță din bani publici, afacere la modă printre primarii PSD care transformaseră fotbalul în agent electoral.

Pentru a se conforma formal condițiilor impuse de FRF, Consiliul Local Slobozia a adoptat HCL 79/31.05.2012 prin care Municipiul Slobozia devine membru cu drepturi depline în cadrul Asociației FC Unirea 04 Slobozia, stabilindu-se că, prin hotărâre, Consiliul Local va aproba sumele cu care Municipiul Slobozia va participa la finanțarea echipei de fotbal. Șmecherie ieftină prin care se încerca ocolirea legii.

În baza acestei hotărâri Consiliul Local a finanțat AFC Unirea 04 Slobozia cu suma de 5.713.000 lei. Adică ceva mai mult de 1 milion de euro! Ponderea acestei finanțări în bugetul AFC Unirea a variat între 85,93% și 94,02%, ceea  ce indică faptul că bugetul orașului a fost singura sursă de finanțare. Potrivit Camerei de Conturi Ialomița, banii au fost alocați fără ca între cele două părți să existe un contract care să stipuleze CE PROGRAME ale AFC se finanțează.

Bani fără contract!

Transferul fondurilor publice trebuia făcut pe baza unui contract sau acord de asociere, document care nu există. Transferul s-a făcut pe baza solicitărilor făcute de AFC Unirea, solicitări care(cele din 2012 și 2013) nu cuprind referiri la volumul activităților, parametrilor sportivi.

Doar în 2014 cererea de finanțare cuprinde oarecare referiri la parametrii sportivi și obiective, o parte dintre activitățile pentru care se solicita finanțare nefiind finanțabile din fonduri publice. În lipsa unui contract de finanțare, clubul sportiv a putut cheltui banii alocați după nevoi și nu după lege.

5700 de lei pentru patru ore pe zi!

Raportul Camerei de Conturi constată că sumele alocate au fost folosite nelegal. Plata unor drepturi salariale a înghițit 650.000 de lei, plafoanele pentru venituri salariale în sistemul bugetar fiind cu mult depășite. Este dat exemplul președintelui clubului, care pentru 4 ore pe zi era plătit cu 5700 de lei și al contabilului asociației, care încasa 2140 de lei pentru 2 ore pe zi!

Au fost decontate nelegal cheltuieli de transport în afara acțiunilor sportive în sumă de 96.619 lei, sumă ce include finanțarea călătoriilor dus-întors ale sportivilor și antrenorilor spre localitățile de domiciliu. Salariile fotbaliștilor au fost plătite nelegal din fonduri publice, plafoanele stabilite prin lege fiind depășite de 7-8 ori.

Mai exact spus, AFC putea plăti din banii alocați de la buget, conform HG 1447/2007 o indemnizație de până la 80% din indemnizația sportivă de lot național. Valoarea găuroiului creat în perioada 2012-2014 este de 2,9 milioane de lei! Aceeași situație se înregistrează și în cazul primelor plătite jucătorilor pentru meciurile câștigate, plățile nelegale ridicându-se la suma de 580.000 de lei.

Contestații respinse

În 2015 primarul de la acea dată, pesedistul Alexandru Stoica, a contestat raportul de audit al Camerei de Conturi. Instanța de contencios administrativ  a respins contestația. Vreme de 2 ani nu s-a întâmplat nimic.

Noul primar, tot de la PSD, Adrian Mocioniu, s-a văzut pus în situația de a executa decizia Camerei de conturi. Cum fostul primar, Alexandru Stoica, este șeful pe linie de partid al actualului primar, lucrurile au încremenit. Iar decizia Camerei de Conturi nu s-a pus în aplicare.

Trageri de timp

În octombrie 2018 Asociația  Fotbal Club Unirea Slobozia a chemat în judecată Primăria Slobozia, Consiliul Local Slobozia și Camera de Conturi Ialomița. Acțiunea vizează exonerarea asociației de la plata prejudiciului stabilit de Camera de Conturi. Termenul stabilit de instanță este 19 noiembrie 2018.

Asociația invocă prevederile Legii 78/2018, prin care salariații plătiți din fonduri publice sunt exonerați de plata unor drepturi salariale calculate eronat. Numai că temeiul juridic invocat de conducerea asociației este eronat.

La articolul 1 al Legii 78/2008 este precizat expres cui i se adresează actul normativ:

Prezenta lege se aplica personalului ale cărui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării in vigoare a prezentei legi.

Așa cum am arătat mai sus, începând din data de 01.07.2012 entitatea de drept public AFC Unirea Slobozia s-a transformat în asociație de drept privat. În acest context fotbaliștii și angajații clubului nu pot fi asimilați cu personalul bugetar.

Manevra gândită în laboratoarele Primăriei Slobozia are un substrat interesant. Primarul Mocioniu încearcă să evite implicarea sa într-un dosar penal.

Joc de glezne la Camera de Conturi

În conformitate cu legea 94/1992 privind funcționarea Curții de Conturi, nerecuperarea prejudiciilor stabilite în urma inspecțiilor de audit constituie infracțiune. Prevederea este cuprinsă în articolul 64 din lege:

(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda”.

Valorificarea rapoartelor de audit se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități.

În conformitate cu acest Regulament directorul Camerei de Conturi avea obligația să verifice modul de conformare al entității auditate.

Experții opinează că : ….verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii se finalizează prin întocmirea raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (raport de follow-up), care se semnează atât de către auditorii publici externi, cât și de reprezentanții legali ai entității verificate.

Cum de la instalarea în funcție primarul Mocioniu nu a întreprins niciun demers concret de recuperare a prejudiciului directorul Camerei de Conturi avea obligația să sesizeze organele de cercetare penală:

….dacă se constată faptul că nerecuperarea prejudiciului s-a datorat nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, se urmează procedura de sesizare a organelor de urmărire penală consemnată la pct. 240-249 din Regulament, pentru a se aplica prevederile art. 64 din Lege. (sursa)

Ceea ce se încearcă acum prin această acțiune în instanță introdusă la trecerea timpului este o dregere jalnică a busuiocului și evitarea unui dosar penal. De asemenea, acțiunea oferă o acoperire, la fel de jalnică, și pentru lipsa de reacție a Camerei de Conturi Ialomița.

 Experții spun că: ….infracțiunea poate fi reținută doar în situația în care autorul nu dispune nicio măsură din cele transmise de Curtea de Conturi. În eventualitatea în care conducerea entității dispune minime măsuri apte să conducă la recuperarea prejudiciului, nu poate fi antrenată răspunderea penală.(sursa)

Articolul precedentFonduri judeţene acordate în principal localităţilor cu primari PSD şi ALDE
Articolul următorCozmin Guşă: Partidul Realitatea are trei candidaţi bombă la europarlamentare