Începând de mâine intră în vigoare Legea 193/2019, act normativ care modifică Legea 50 din 1991privind autorizarea construcțiilor. Actul normativ elimină autorizația de construire pentru următoarele categorii de construcții și lucrări:

 • reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, chiar și cu schimbarea materialelor inițiale; însă doar dacă nu se schimbă forma acelor acoperișuri, învelitori sau terase (până acum, nu puteau fi schimbate materialele din care erau executate lucrările, însă acum acest lucru e posibil, și fără autorizație);
 • reparațiile și înlocuirile de tâmplărie interioară se vor putea face și dacă nu se va păstra forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
 • reparații și înlocuirile de sobe de încălzit vor putea viza și coșurile de fum aferente;
 • înlocuiri la instalațiile exterioare (până acum, legea prevedea doar reparațiile la instalațiile exterioare);
 • montarea sistemelor de prepare a apei calde menajare nu mai este condiționată de folosirea cazanelor omologate;
 • se vor putea face lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări la terase exterioare, însă doar dacă nu va avea loc modificarea calității și a formei arhitecturale a elementelor de fațadă;
 • lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
 • lucrări de branșamente aeriene, însă doar în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
 • lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului; până acum, orice lucrări de branșamente erau limitate la reparații și la limitele proprietății;
 • modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare; până acum, erau permise lucrări de compartimentare nestructurală, însă doar dacă acea compartimentare era provizorie;
 • introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
 • lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate.

Printre modificările aduse Legii 50 se numără și scurtarea termenului de emitere a certificatului de urbanism. Acest documente trebuie emis în 15 zile de la solicitare și va putea fi eliberat, la cererea solicitantului, și în format electronic.

Articolul precedentPostul Realitatea Plus poate fi urmarit online
Articolul următorUnirea Slobozia, trei puncte obligatorii cu Viitorul Ianca pentru primul loc