Locuri de parcare vacante la Slobozia

 

S-au vacantat mai multe locuri de parcare la Slobozia. Începând cu data de 5 iulie 2018, primăria va organiza licitații pentru atribuirea acestora.

Licitațiile se vor organiza pentru parcările rezidențiale din zona Pieței și zona B-dul Unirii. Pentru a participa la procedura de atribuire doritorii trebuie să depună la Primăria Slobozia un dosar care să cuprindă următoarele documente: Cerere; Documente privind domiciliul/reședința: copie B.I./C.I., actul de proprietate a apartamentului (vânzare cumpărare, donație, etc.); Copie a Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință. Dreptul de folosință al autovehiculului va fi dovedit cu: contract de leasing, contract de comodat; Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj pe teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia, indiferent că este situat pe domeniul public sau privat municipal sau pe terenul unor persoane fizice sau juridice; Certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente din care să rezulte achitarea la zi a datoriilor către bugetul local.

Dosarul se depune până la data organizării licitației ,5 iulie 2018, la ora 10.00. Pentru locurile de parcare din zona Unirii, atribuirea se va face începând cu ora 16.00. Pentru zona Pieței începând cu ora 16.30. În cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri disponibile se va atribui câte un loc fiecărui solicitant, la prețul de pornire care este de 100 lei/an. Locuri de parcare disponibile aferente parcărilor rezidențiale din cele două zone sunt următoarele: 5 iulie 2018 – ZONA UNIRII Ora: 16.00 – Blocurile U10, U1, U2, U3, U4, U5A, U5B, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U15, U16, U17, U38, U39, U40, după cum urmează: Bloc U1 – 1 loc (Parcare 145 – faţă bloc U1); Blocuri U2, U3, U5A – 1 loc (Parcare 143 – spate bloc U5A); Blocuri U4, U6, U5B – 1 loc (Parcare 141 – faţă bloc U4);  Bloc U7, U8 – 9 locuri (Parcare 140 – lateral bloc U7, U8 – Domniţa Bălaşa);  Bloc U9 – 14 locuri (Parcare 137 – lateral bloc U9 – Domniţa Bălaşa);
Bloc U10 – 9 locuri (Parcare 136 – lateral bloc U10 – Domniţa Bălaşa); – 1 loc (Parcarea 144- fata bloc U10- Unirii); 2 locuri (Parcarea 148- spate bloc U10); Bloc U11 – 1 locuri (Parcare 293 – spate bloc U11);  Bloc U15 – 10 locuri (Parcare 127 – faţă bloc U15); • Blocuri U15, U16, U17 – 31 locuri (Parcare 128 – lateral Bazar); – 5 locuri (Parcarea 132 – spate bloc U17) Bloc U16 – 5 locuri (Parcare 129 – spate bloc U16); – 5 locuri (Parcarea 131 – spate bloc U 16); Bloc U38 – 1 loc (Parcare 133 – spate bloc U38, paralel cu bordura); Blocuri U39, U40 – 2 locuri (Parcare 134 – spate bloc U39 şi faţă bloc U40). – Blocurile V5, V4, V3, V2, U20, U21, 2, 4, 3, U18, E18bis, 24, E18, E17, E16 după cum urmează:• Blocuri U20, V5, V4, V3, V2 – 2 locuri (Parcare 169 – spate garaje, lateral blocuri V5, V4, V3, V2); – 1 loc (Parcarea 155- spate bloc U20); – 1 loc (Parcarea 157- lateral bloc U20); – 2 locuri (Parcarea 153- spate bloc V5); – 1 loc (Parcarea 154- interior platforma feroviarului); • Bloc U21 – 3 locuri (Parcare 159 – faţă bloc U21, Sc. B); • Bloc 2 – 5 locuri (Parcare 160 – spate bloc 2); • Bloc 4 – 1 loc (Parcare 161 – spate bloc 4). • Bloc 3 – 2 locuri (Parcare 162 – între CT şi gard grădiniţă); • Bloc U18 – 7 locuri (Parcare 163 – spate bloc U18); • Blocuri E18bis, 24 – 12 locuri (Parcare 168 – lateral bloc 24);
• Blocuri E18, E17, E16 – 12 locuri (Parcare 167 – lateral blocuri E18, E17, E16);
– 7 locuri (Parcare 166 – în spatele gardului Arhivei). 5 iulie 2018- ZONA PIEŢEI Ora: 16.30  Blocurile B23, B25, B20, B18, I1, I9, B21, B1-26, B42, B18, B24, I3, B26, B29, B1-37, B38, B31, B33, B1-34, B1-31, B34, după cum urmează: • Blocuri B23, B25 – 6 locuri (Parcare 270 – parcare lateral vilă); • Blocuri B20, B23 – 1 locuri (Parcare 279 – faţă bloc B20) ; • Blocuri I1, I9, B21 – 3 locuri (Parcare 265 – în spatele blocului I9);• Bloc B1-26 – 4 locuri (Parcare 268 – spate bloc B1-26); • Blocuri B26, B29 – 9 locuri (Parcare 296 – pe strada Ialomiţei, lângă staţie Taxi) ; • Blocuri B1-37, B38, B31, B33 – 10 locuri (Parcare 275 – între bl. B1-37 şi B33); • Blocuri B1-34, B31, B1-31 – 1 loc (Parcare 276 – spate bloc B1-34); • Bloc B34 – 9 locuri (Parcare 277 – parcare pe strada Sudului); • Bloc B35, 36 – 2 locuri (Parcarea 296 bis- lateral B35); – 22 locuri (Parcarea 297 – spate bloc B35). – Blocurile A5, A6, B8, B9, B1, B2, J1, J3, B3, B4, B26, după cum urmează: • Bloc A5 – 3 locuri (Parcare 260 – lateral bloc B1, sc. C); • Blocuri A6, B8 – 2 locuri (Parcare 256 – faţă bloc A6, sc. E); • Bloc B9 – 4 locuri (Parcare 257 – lateral bloc A6, Parcare 258 – faţă bloc B9, sc.A); • Blocuri B1, B2 – 9 locuri (Parcare 263 – faţă bloc B1) ; • Blocuri J3, B4, B26 – 15 locuri (Parcare 261 – spate bloc B4); • Blocuri J3, B4 – 9 locuri (Parcare 262 – lateral bloc B4); • Blocuri J1, B1, B3- 9 locuri (Parcarea 264- capat bloc J1). – Blocurile D2, F6, B13, B16, B5, B11, G8, B12, B15, H1, G7, B27, B7, B10, după cum urmează: • Blocuri D2, F6 – 4 locuri (Parcare 250 – lateral loc joacă); • Blocuri B13, B16 – 4 locuri (Parcare 251 – lângă spălătorie); • Blocuri B5, B11, G8, B12, B15 – 10 locuri (Parcare 281 – în spate DGASPC); • Blocuri H1 (sc. A şi B), G8, B15 – 13 locuri (Parcare 282 – în fa a bl. H1, sc.A); • Blocuri H1 (sc. C şi D), B27 – 2 locuri (Parcare 253 – faţă bloc H1, sc. C i D); • Blocuri H1(sc. E şi F), G7 – 11 locuri (Parcare 254 – faţă bloc H1, sc. E ); • Blocuri G7, B27 – 3 locuri (Parcare 255 – între blocurile G7 şi B27) ; • Blocuri B7, B10 – 8 locuri (Parcare 295 – între blocuri, la intrare stânga DGASPC).

Operațiunile de identificare a potențialelor locuri de parcare din municipiul reședință de județ nu cunoaște limite. Angajații Primăriei Slobozia au fost atât de zeloși încât au asfaltat și spațiile verzi pentru a obține locuri de parcare atribuite cu dedicație. În ciuda penuriei de spații pentru parcare parcările de reședință sunt asaltate de vehicule comerciale cu masa mai mare de 3,5 tone, vehicule care, potrivit Ordinului 119/2014 al Ministrului Sănătății, nu pot utiliza astfel de parcări.

Articolul următorBilaterală româno-chineză la Slobozia