Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă, 10 posturi vacante de Conducător auto (autospeciale):

  1. Serviciul Logistic – Tehnic – Grupa transport: 3 posturi;
  2. Detașamentul de Pompieri ”Slt. Gabriel Boitan” Slobozia – Garda de intervenție Slobozia: 4 posturi;
  3. Stația de Pompieri Țăndărei: 1 post;
  4. Stația de Pompieri Fetești: 2 posturi.

 Candidaţii nu trebuie să depăşească vârsta de 35 de ani împliniţi în anul în curs.

Probele de concurs:

Susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

Ţinând seama de specificul atribuţiilor posturilor scoase la concurs, testul scris va fi precedat de susţinerea unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu şi anume de o probă practică, ce se va desfăşura în condiţiile stabilite prin Normele privind modul de organizare a probei practice.

Probele concursului vor fi înregistrate audio şi video.

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor se mai pot obţine la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0243/232396, int. 27.131, 27.008 în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00 sau pe pagina de internet a instituției (www.isujialomita.eu).

                         

Sursa: Realitatea de Ialomita