Salariații din majoritatea instituțiilor prefectului din țară vor fi în grevă, astăzi, 10 aprilie 2023.

”Solicităm adoptarea de urgență de către Parlamentul României a Proiectului de Lege (PL-x 285/2022) pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul includerii funcțiilor publice din instituțiile prefectului în cadrul funcțiilor publice de stat, acest fapt urmând să conducă și la majorarea salariilor noastre.

De asemenea, solicităm ca instituțiile prefectului să fie reașezate in locul si rolul ce i se cuvin, în subordinea Guvernului, iar ordonatorul principal de credite pentru instituțiile prefectului să fie Secretariatul General al Guvernului si nu Ministerul Afacerilor Interne, având în vedere faptul că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu. 

Solicitarea noastră este justificată de faptul că avem cele mai mici salarii din administrația publică și din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță din România. Astfel, un consilier superior ( cu o vechime în muncă de peste 20 de ani) din cadrul Instituției Prefectului are un salariu net de 4000 – 4200 lei lunar, iar un consilier superior din cadrul serviciilor deconcentrate ale ministerelor sau din cadrul altor instituții aflate în subordinea/coordonarea autorităților centrale, are un salariu net cuprins între 5000 – 8000 lei lunar. Salariul unui consilier superior din cadrul Consiliului Județean Iași în valoare de 9000 – 9400 lei lunar ni se pare incredibil, în condițiile în care acest salariu crește anual raportat la nivelul salariului minim pe țară sau crește atunci când se modifică legislația privind salarizarea președintelui consiliului județean, dar statul român prin guvernele și parlamentele sale permite astfel de discriminări și inechități între salariați în funcție de tipul instituției la care sunt angajați. Precizăm și faptul că salariul unui muncitor de la Consiliul Județean este de 4500 de lei, mai mult decât salariul un consilier superior din cadrul Instituției Prefectului.

Conform Codului Administrativ, Prefectul este reprezentant al Guvernului în teritoriu, este conducător al serviciilor publice deconcentrate, este șef al comitetului județean pentru situații de urgență. De asemenea, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și îndeplineşte atribuţiile stabilite prin legi speciale în domeniul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, a referendumurilor naţionale ori locale, a recensământului populației și recensământului agricol, precum și pentru implementarea măsurilor de sprijin din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, etc.

      Toate aceste atribuții enumerate mai sus, precum și multe altele, sunt îndeplinite prin intermediul aparatului de specialitate al instituției prefectului, format din funcționari publici și personal contractual, aparat care are în prezent un nivel de salarizare mult mai mic decât al aparatului serviciilor teritoriale pe care le conduce prefectul sau decât al aparatului autorităților administrației publice locale pe care le verifică prefectul.

Salarizarea personalului din cadrul instituţiilor prefectului trebuie să fie la nivelul funcţiilor publice de stat, având în vedere că instituţia prefectului este un organ de control al activităţii autorităţilor publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate.

În urma aplicării în mod discriminatoriu a prevederilor legii salarizării (de la momentul intrării in vigoare – 2017) față de personalul de execuție din cadrul instituției prefectului, s-a ajuns la situaţia nefirească în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției prefectului care au atribuții de îndrumare/verificare/control/monitorizare să aibă un nivel de salarizare mult mai mic decât cel al personalului din cadrul entităților publice îndrumate/verificate/controlate/monitorizate (autorități publice locale/servicii publice deconcentrate). În acest caz, considerăm că nu se mai poate vorbi despre autoritatea Instituției Prefectului față de entitățile publice îndrumate/verificate/controlate/monitorizate, iar autoritatea de control cu care funcționarii publici din cadrul instituției prefectului sunt investiți este formală, afectând în acest fel prestigiul și demnitatea funcționarilor publici din cadrul instituției prefectului și implicit autoritatea instituției prefectului.

De asemenea, regretăm orice eventual inconvenient cauzat cetățenilor și colaboratorilor noștri instituționali, prin participarea noastră la grevă”, sunt solicitările salariaților.

Articolul precedentScenarii crunte pentru români: vine apocalipsa financiară – Oficialii neagă GAURA bugetară
Articolul următorNeversea 2023 – Organizatorii au anunţat noi artişti